Pracujeme pre zdravie

WHO pracujeme pre zdravie

Podujatia

20. marec - 11. jún 2017

Vyzvi srdce k pohybu 2017

Akcia podporovaná WHO v SR

23. január - 1. február 2017

140. zasadnutie Výkonnej rady WHO

7. - 8. december 2016

High-level conference on working together for better health and well-being

Akcia podporovaná WHO vo svete

23. november 2016

Farmakoekonomika na Slovensku XXXII

Akcia podporovaná WHO v SR

Importance of Vaccination

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Význam očkovania

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Desatoro zdravého taniera v slovenčine a angličtine

Terminológia verejného zdravotníctva I.

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Prevencia chrípky v slovenskom a rómskom jazyku

Lepšie zdravie pre ľudí so zdravotným postihnutím – plagát

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR