Pracujeme pre zdravie

WHO pracujeme pre zdravie

Európska charta zdravia srdca

Slovenský preklady publikácie WHO

Formy pomoci – leták pre klientov

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Sociálne determinanty zdravia školákov HBSC – Slovensko – 2009 / 2010

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Policy brief 4: Terminológia služieb dlhodobej starostlivosti – vybrané problémy

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Podpora zdravia a ústnej dutiny

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Environmentálna záťaž

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR