Pracujeme pre zdravie

WHO pracujeme pre zdravie

Podujatia

23. - 24. jún 2016

39. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu

Akcia podporovaná WHO v SR

22. - 24. jún 2016

7th Union European Conference on Lung Health

Akcia podporovaná WHO vo svete

14. - 16. jún 2016

XIX. ročník medzinárodnej konferencie Medicína katastrof v SR

Akcia podporovaná WHO v SR

25. máj 2016

Farmakoekonomika na Slovensku XXXI

Akcia podporovaná WHO v SR

20. - 22. máj 2016

Food Revolution Day Slovakia 2016

Akcia podporovaná WHO v SR

Desatoro zdravého taniera v slovenčine a angličtine

Terminológia verejného zdravotníctva I.

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Prevencia chrípky v slovenskom a rómskom jazyku

Lepšie zdravie pre ľudí so zdravotným postihnutím – plagát

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Viedenská deklarácia

Slovenské preklady publikácií WHO

Národný akčný plán pre problémy s alkoholom

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR