Pracujeme pre zdravie

WHO pracujeme pre zdravie

Prevencia najčastejšie sa vyskytujúcich chronických neinfekčných ochorení

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Importance of Vaccination

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Význam očkovania

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Desatoro zdravého taniera v slovenčine a angličtine

Terminológia verejného zdravotníctva I.

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Prevencia chrípky v slovenskom a rómskom jazyku