Pracujeme pre zdravie

WHO pracujeme pre zdravie

Lepšie zdravie pre ľudí so zdravotným postihnutím – plagát

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Viedenská deklarácia

Slovenský preklady publikácie WHO

Národný akčný plán pre problémy s alkoholom

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Zdravotné postihnutie a chronické neprenosné ochorenia v medzinárodnom a národnom kontexte

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika – Terminológia, koncepty a diagnostika

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Násilie na deťoch so zdravotným postihnutím – odporúčania pre verejné politiky založené na výskumnej evidencii

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR