Pracujeme pre zdravie

WHO pracujeme pre zdravie

Desatoro zdravého taniera v slovenčine a angličtine

Terminológia verejného zdravotníctva I.

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Prevencia chrípky v slovenskom a rómskom jazyku

Lepšie zdravie pre ľudí so zdravotným postihnutím – plagát

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Viedenská deklarácia

Slovenské preklady publikácií WHO

Národný akčný plán pre problémy s alkoholom

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR