Pracujeme pre zdravie

Agenda 2030
– Sustainable Development Goals
– Ciele trvalo udržateľného rozvoja

Agenda 2030

  • Sustainable Development Goals
  • Ciele trvalo udržateľného rozvoja

The United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) are 17 goals with 169 targets that all 191 UN Member States have agreed to try to achieve by the year 2030. Health has a central place in SDG 3 “Ensure healthy lives and promoting well-being for all at all ages”, underpinned by 13 targets that cover a wide spectrum of WHO’s work. Almost all of the other 16 goals are directly related to health or will contribute to health indirectly. The new agenda, which builds on the Millennium Development Goals, aims to be relevant to all countries and focuses on improving equity to meet the needs of women, children and the poorest, most disadvantaged people.

Viac informácií o SDGs nájdete tu.

Viac informácií o cieľoch pre zdravie nájdete na tu.

 

17 Cieľov udržateľného rozvoja (SDG) predstavuje program rozvoja na nasledujúcich 15 rokov (2015 – 2030) a nadväzuje na úspešnú agendu Miléniových rozvojových cieľov (MDG). Ciele udržateľného rozvoja sú výsledkom trojročného procesu vyjednávania, ktorý začal na Konferencii OSN o udržateľnom rozvoji v roku 2012 v Rio de Janeiro. Na formulácii SDG sa  podieľali všetky členské štáty OSN, zástupcovia občianskej spoločnosti, podnikateľskej sféry, akademickej obce a občania zo všetkých kontinentov.

Agendu udržateľného rozvoja oficiálne schválil summit OSN 25. septembra 2015 v New Yorku v dokumente Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Premena nášho sveta: Agenda pre udržateľný rozvoj 2030), ktorého súčasťou sú aj Ciele udržateľného rozvoja.

Slovenská republika sa tiež prihlásila k plneniu SDG, ich plnenie bude koordinovať Úrad vlády SR.

Neautorizovaný preklad SDG do slovenčiny