Pracujeme pre zdravie

Kontakt

Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike (WHO Country Office in the Slovak Republic)

Limbová 2
P.O.BOX 52
837 52 Bratislava 37
tel./fax: 02 / 547 736 62
tel.: 02 / 593 731 40
domovská stránka: www.who.sk
e-mail: eurowhosvk@who.int

 

Na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku prebieha v súčasnosti výberové konanie

 

 

Mgr. Karin Paveleková
asistentka
email: pavelekovak@who.int

 

Návštevu Kancelárie si treba vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom.

 

Dokumentačné stredisko WHO
Národné centrum zdravotníckych informácií
Slovenská lekárska knižnica
Lazaretská 26
811 09 Bratislava
Ing. Irina Fialková
Tel: +421 02/57269 114
domovská stránka: www.sllk.sk
e-mail: irina.fialkova@nczisk.sk

 

Študovňa dokumentačného strediska WHO
tel.č.: + 421 02/57269 116

 

Regionálny úrad pre Európu
(WHO Regional Office for Europe)
UN City
Marmorvej 51
DK-2100 Copenhagen
Denmark Tel (ústredňa): +45 45 33 70 00
Fax (ústredňa): + 45 45 33 70 01

 

Svetová zdravotnícka organizácia – Ústredie
(World Health Organization – Headquarters)
Avenue Appia 20
CH-1211 Geneva
Switzerland
domovská stránka: http://www.who.int 
e-mail: info@who.int
tel (ústredňa) : +41 22 791 21 11
fax (ústredňa) : + 41 22 791 31 11