Pracujeme pre zdravie

Krst publikácie o všeobecnom lekárstve

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) pripravila preklad významnej publikácie o všeobecnom lekárstve Prínos všeobecného praktického lekárstva pre zlepšovanie zdravotných systémov

 

Spracoval ju autorský tím uznávaných profesorov všeobecného praktického (rodinného) lekárstva zo sveta pod vedením M. Kidda. Vydavateľ anglického originálu: WONCA (2013; 1. vydanie 2012). Predslov do knihy napísala Dr. Margaret Chan, generálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie. Publikáciu v plnom znení nájdete tu

 

Krst knihy sa uskutoční dňa 12. októbra 2016 o 11:00 v rámci tlačovej besedy SSVPL v Bratislave.

Pozvánka na tlačovú besedu