Pracujeme pre zdravie

Medzinárodné dni zdravia

24. marec

vyhlasuje WHO

7. apríl

vyhlasuje WHO

25. - 30. apríl

vyhlasuje WHO

25. apríl

vyhlasuje WHO

1. májový utorok

2. májový pondelok

posledná májová streda

31. máj

vyhlasuje WHO

14. jún

vyhlasuje WHO

28. júl

vyhlasuje WHO

1. december

vyhlasuje WHO