Pracujeme pre zdravie
18. november

Európsky deň povedomia o antibiotikách

European Antibiotic Awareness Day

Vyhlasuje Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb v Štokholme (inštitúcia Európskej únie)

Viac na: www.ecdc.europa.eu/en/eaad/Pages/Home.aspx

Heslo
Antibiotiká: Narábajte s nimi opatrne
Antibiotics: Handle them with care

V roku 2014 vydala WHO svetovú správu o rezistencii na antibiotiká vo svete. Opakovane zistený trend nežiaduceho vzostupu rezistencie na antibiotiká bol dôvodom, prečo WHO vyhlásila od 16. – 22.novembra 2015 prvý  Svetový týždeň povedomia o antibiotikách, ktorý zahŕňa aj Európsky deň povedomia o antibiotikách. Jeho cieľom je zvyšovanie povedomia o rizikách rezistencie na antibiotiká a výzyva k ich racionálnemu používaniu. Počet pacientov s rezistentnými kmeňmi baktérií, ktoré nereagujú na štandardnú liečbu, sa zvyšuje a pre niektorých znamená ohrozenie na živote. Ako dlho dokážeme ešte zvládať túto situáciu a čo sa stane, keď prestanú antibiotiká účinkovať?

…čítaj celý článok

 

Prezentácia na tlačovej besede

Infografiky o rezistencii na ATB: Príčiny;  Ako sa šíri rezistencia; Čo môžete urobiť Vy; Čo môžu urobiť zákonodarci; Čo môžu urobiť zdravotníci; Čo môže urobiť hospodárstvo.

 

Viac informácií nájdete:

www.who.int/drugresistance

www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/antimicrobial-resistance

www.zivotbezantibiotik.sk

Heslo
Samoliečba antibiotikami
Self-medication with antibiotics