Pracujeme pre zdravie
18. apríl

Európsky deň práv pacientov

European Patient's Right Day
Heslo
Chronická bolesť: od európskej politickej agendy ku kultúre EÚ
Chronic pain, from the European political agenda to the EU culture.
Heslo
Chronická bolesť: od európskej politickej agendy ku kultúre EÚ
Chronic pain, from the European political agenda to the EU culture.

 

Európske pacientske fórum

 

Medzinárodná aliancia pacientskych organizácií

 

Kontakt na pacientske združenia a organizácie na Slovensku:
Asociácia na ochranu práv pacientov s SR
Slovenský pacient

 

Aktívny občan

 

Európske pacientske fórum

 

Medzinárodná aliancia pacientskych organizácií

 

Kontakt na pacientske združenia a organizácie na Slovensku:
Asociácia na ochranu práv pacientov s SR www.informovanypacient.sk
Slovenský pacient www.slovenskypacient.sk

Európsky deň práv pacientov – 18. apríl 2012 – poradia Vám odborníci

 

Pri príležitosti tohtoročného Európskeho dňa práv pacientov dňa 18. apríla 2012 bude Asociácia na ochranu práv pacientov SR poskytovať záujemcom individuálne poradenstvo v čase od 10.00 do 18.00 hod., a to telefonicky na čísle 0940 743 401. Svoje otázky môžete poslať aj e-mailom na adresu pravapacientov@centrum.sk. Odpovedať budú odborníci zaoberajúci sa právami pacientov v slovenskej legislatíve.

 

Cieľom Európskeho dňa práv pacientov, ktorý bol vyhlásené v roku 2002, je poukázať na práva a povinnosti pacientov. S iniciatívou na vyhlásenie Európskeho dňa práv pacientov prišla európska sieť pacientskych organizácií – Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (Active Citizenship Network, ACN). Tá predniesla 15. novembra 2002 v Bruseli Európsku chartu práv pacientov a požiadala Európsku komisiu, aby uznala 18. apríl ako oficiálny Európsky deň práv pacientov. Tento deň má zároveň byť aj príležitosťou, aby sa občania o svojich právach dozvedeli viac.

 

Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (ACN) v roku 2002 vypracovalo Európsku chartu práv pacientov, ktorá má Preambulu a štyri časti. V prvej sú zahrnuté základné práva, v druhej je uvedených 14 základných práv pacienta, v tretej sú sumarizované práva združení aktívne presadzujúcich občianske práva a vo štvrtej časti je uvedená smernica na uplatňovanie charty. Medzi práva pacienta je napríklad právo na prevenciu, právo na prístup k zdravotníckym službám, na informácie, právo vyjadriť súhlas, právo slobodného výberu, na súkromie a zachovanie dôverného prístupu, na rešpektovanie pacientovho času, na dodržiavanie úrovne kvality, na bezpečnosť, na predchádzanie zbytočnému utrpeniu a bolesti i právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby a ďalšie.

 

Európska charta práv pacientov

 

Občania Slovenska majú svoje práva ako pacienti zakotvené v Charte práv pacientov v Slovenskej republike (SR). Prijala ju vláda SR 11. apríla 2001.

 

Charta práv pacientov v Slovenskej republike

 

Viac na: www.activecitizenship.net