Pracujeme pre zdravie
4. jún

Medzinárodný deň nevinných detských obetí násilia

International Day of Innocent Children Victims of Aggression

4. jún je každoročne Medzinárodným dňom nevinných detských obetí násilia. Jeho vznik bol inicializovaný 19. augusta 1982, pričom poukazuje na utrpenie detí v celosvetovom rozsahu, ktoré sa stali obeťami fyzického a psychického násilia. Medzinárodný deň nevinných detských obetí násilia je potvrdením záväzku Organizácie Spojených národov chrániť práva detí.

 

www.un.org/en/events/childvictimday/