Pracujeme pre zdravie
9. august

Medzinárodný deň pôvodných obyvateľov

International Day of the World´s Indigenous People

Medzinárodný deň pôvodného obyvateľstva sveta vyhlásilo OSN v roku 1994 a pripomína sa od roku 1995. V tento deň sa prvý raz v roku 1982 stretla pracovná skupina pre domorodé obyvateľstvo, pracujúca pri Subkomisii na podporu a ochranu ľudských práv.

 

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo prvé Medzinárodné desaťročie pôvodných obyvateľov sveta 21. decembra 1993 s cieľom posilniť medzinárodnú spoluprácu, aby sa riešili problémy vyvstávajúce pred pôvodným obyvateľstvom v oblastiach, akými sú ľudské práva, ochrana životného prostredia, rozvoj, vzdelávanie a zdravotníctvo. V roku 1995 Valné zhromaždenie OSN schválilo v rezolúcii 50/157 Program aktivít.

 

V rezolúcii 59/174 z 20. decembra 2004 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo druhé Medzinárodné desaťročie pôvodných obyvateľov sveta na roky 2005-2014. Stanovilo v nej, že 9. august sa bude každý rok sláviť v New Yorku, v Ženeve a vo všetkých úradoch OSN. Stálym cieľom je najmä zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu v prospech domorodého obyvateľstva.

 

www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/