Pracujeme pre zdravie
15. máj

Medzinárodný deň rodiny

International Day of Families

Medzinárodný deň rodiny (International Day of Families) bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) v roku 1993. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Súčasne je možnosťou, aby sa národné inštitúcie zaoberajúce sa touto problematikou zamysleli nad rodinnou politikou v danej krajine.

 

www.un.org/en/events/familyday/

Heslo
Rodiny sa významne podieľajú na dosiahnutí rozvojových cieľov
Families Matter for the Achievement of Development Goals

20. výročie zaradenia tohoto dňa do kalendára významných dní OSN.

Heslo
Presadzovanie sociálnej integrácie a medzigeneračnej solidarity
Advancing Social Integration and Intergenerational Solidarity
Heslo
Konfrontácia s chudobou rodín
Confronting family poverty
Heslo
Vplyv migrácie na rodiny na celom svete
The impact of migration on families around the world
Heslo
Matky a rodiny: Výzvy v meniacom sa svete
Mothers and Families: Challenges in a Changing World
Heslo
Otcovia a rodiny: Zodpovednosť a výzvy
Fathers and Families: Responsibilities and Challenges