Pracujeme pre zdravie
1. májový utorok

Svetový deň astmy

World Asthma Day

Svetový deň astmy, po prvý raz vyhlásený v roku 1998, je každoročne organizovaný Globálnou iniciatívou proti astme (Global Initiative for Astma-GINA). Jej cieľom je zlepšiť liečbu astmy a povedomie o tomto ochorení na celom svete. Zároveň upozorniť na fakt, že väčšina astmatikov nemá svoje ochorenie pod kontrolou napriek moderným liekom. Podľa odhadov na svete trpí astmou približne 300 miliónov ľudí, pričom 18 tisíc z nich každý rok na astmu zomrie. Na Slovensku sa od roku 2000 počet dospelých astmatikov zvýšil viac ako dvojnásobne a počet chorých detí takmer trojnásobne. Podľa Štatistickej ročenky 2008 je 156 413 osôb liečených na bronchiálnu astmu v ambulantnej starostlivosti (ochorenie u evidovaných osôb).

 

Viac na: www.ginasthma.org/