Pracujeme pre zdravie
14. november

Svetový deň diabetu

World Diabetes Day

Svetový deň diabetu je celosvetová kampaň, ktorá sa každoročne koná za účelom zjednotenia medzinárodnej komunity chorých na cukrovku a za účelom zvyšovania povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch, liečbe a komplikáciách. Svetový deň diabetu nám, bohužiaľ, každý rok pripomína, že počet chorých na cukrovku sa stále zvyšuje.

 

Viete že:

  • Existujú dve základné formy cukrovky: typ 1 – vyžadujúci podávanie inzulínu,a typ 2 – nezávislý od podávania inzulínu. Typ 1 sa zvyčajne vyskytuje u detí a mladých ľudí a predstavuje asi 10 – 15% všetkých diabetikov. Typ 2 sa vyskytuje hlavne u dospelých, zvyčajne je podmienený viacerými faktormi a trpí naň asi 85 – 90% pacientov.
  • Predpokladá sa, že na celom svete trpí diabetom takmer 366 miliónov ľudí. Každých desať sekúnd diagnostikujú diabetes trom ľuďom. Pri súčasnom životnom štýle je predpoklad, že počet ľudí s diabetom bude rásť. Do roku 2030 bude podľa odhadov až 552 miliónov ľudí s cukrovkou. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že na ochorenia súvisiace s diabetom sa vynaloží 2,5 až 15 percent z celkového ročného rozpočtu pre zdravotníctvo. Slovensko pritom patrí medzi krajiny s prognózou významného nárastu počtu pacientov s diabetes mellitus. Už v súčasnej dobe má toto ochorenie viac ako 7 % obyvateľov Slovenska, teda takmer 350 000 ľudí. Okrem toho odborníci predpokladajú, v súlade s údajmi Medzinárodnej diabetickej federácie (IDF), ďalších 150 tisíc pacientov v zatiaľ nepoznanej, ale už jestvujúcej forme alebo v štádiu prediabetických syndrómov.
  • Tento epidemický nárast počtu ľudí s diabetom súvisí nielen s predlžujúcou sa dĺžkou dožitia, ale tiež s epidémiou obezity a nezdravým životným štýlom, na čom sa podieľa aj nedostatočná osveta medzi širokou verejnosťou. Až 50% ľudí vôbec nevie, že má cukrovku. Jej diagnóza sa často stanoví, až po objavení komplikácií. Okrem samotnej cukrovky sú jej komplikácie ako je slepota, zlyhanie obličiek, a srdcové a nervové ochorenia, nehojace sa rany ale aj amputácie ďalším obrovským bremenom pre zdravotníctvo. Odhaduje sa, že cukrovka odčerpá v celkových financií na zdravotníctvo 5 – 10%.

Svetová federácia diabetu (IDF) sa rozhodla pripomínať si diabetes najmä 14. Novembra. Prečo práve tento deň? Je to deň, kedy sa v roku 1891 narodil kanadský fyziológ Frederick Grant BANTING. Spolu so študentom medicíny menom Charles HerbertBEST sa im podarilo v októbri 1921 izolovať klinicky použiteľný inzulín z Langerhansových ostrovčekov pankreasu. Po tom, čo Banting a Best vyskúšali v roku 1922 účinnosť inzulínu na sebe sa im podarilo zachrániť 14-ročného chlapca trpiaceho na cukrovku, ktorého stav bol beznádejný. Tak sa začala nová éra v dovtedy neliečiteľnej a k smrti vedúcej choroby.

 

V roku 1923 získal Banting za svoj objav Nobelovu cenu. Best sa tejto pocty nedočkal, hoci významnou mierou prispel k zisťovaniu cukru v moči.

 

Svetová zdravotnícka organizácia je sponzorom tohto dňa a podporuje celosvetové úsilie o zníženie počtu nových prípadov cukrovky a o zabezpečenie adekvátnej starostlivosti o pacientov s ňou. Spolu s IDF vyhlásili na roky 2014 – 16 kampan pod názvom Zdravý život a cukrovka (Healthy Living and Diabetes).

 

Viac informácií nájdete na:

Čo je diabetes?

www.worlddiabetesday.org/

 

 

Heslo
Zastavme epidémiu diabetu
Halt the diabetes epidemic

Hlavným organizátorom Svetového dňa diabetu je Medzinárodná federácia diabetu

Heslo
Zdravé raňajky sú základ

Go Blue for Breakfast

Act today to change tomorrow

 

Pri príležitosti Svetového dňa diabetu Vás 11. novembra 2014 pozývame na podujatie: Cukrovka: chráňme našu budúcnosť

 

Pozvánka

 

Program

Heslo
Vzdelávanie a prevencia sú predpokladom úspešnej kontroly cukrovky
Heslo
Vzdelávanie a prevencia sú predpokladom úspešnej kontroly cukrovky
Heslo
Vzdelávanie a prevencia sú predpokladom úspešnej kontroly cukrovky
Heslo
Vzdelávanie a prevencia sú predpokladom úspešnej kontroly cukrovky
Heslo
Vzdelávanie a prevencia sú predpokladom úspešnej kontroly cukrovky
Heslo
Žiadne dieťa by nemalo zomrieť na diabetes
Heslo
Diabetes u znevýhodnených a zraniteľných: Starostlivosť pre každého
Diabetes in the disadvantage and the vulnerable: Diabetes care for everyone
Heslo
Daj prednosť nohám - predchádzaj amputácii
Put Feet First: Prevent Amputations