Pracujeme pre zdravie
28. júl

Svetový deň hepatitídy

World Hepatitis Day
vyhlasuje WHO
Heslo
Poznajme hepatitídu: Konajme hneď
Know hepatitis: Act now

Vírusové hepatitídy (vírusom spôsobené infekčné zápaly pečene) sú veľmi rozšírené. Rozdeľujú sa do viacerých typov, ktoré označujeme veľkými písmenami abecedy (A, B, C, D, E). V súčasnosti postihujú asi 400 miliónov ľudí, čo je 10-krát viac než je počet ľudí infikovaných vírusom HIV. Na celo svete zomiera ročne v súvislosti s týmto ochorením asi 1,4 milióna ľudí.

 

Odhaduje sa, že globálne len asi 5% ľudí s chronickou hepatitídou vie o svojom ochorení a len 1% sa lieči.

 

Pritom je k dispozícii je účinná liečba, ale aj účinné očkovanie na zabránenie vzniku hepatitídy B. Až 90% heptitíd typu C sa dá tiež úspešne liečiť. Reálny je aj záväzok, že do roku 2030 bude ohrozenie verejného zdravia hepatitídou eliminované. Vyžaduje to však systematickú pozornosť a akčnosť, aby sa štáty usilovali o čo najvyššiu zaočkovanosť a zabezpečili potrebnú liečbu tým, čo ochoreli. Potrebná je aj osveta, aby ľudia hepatitídu poznali a vedeli, ako sa jej brániť.

 

Príspevok Slovenskej hepatologickej spoločnosti pri príležitosti Svetového dňa hepatitídy 2016

 

Viac informácií o situácii v Európe

 

Viac informácií o situácii na Slovensku

Heslo
Zabráňme vzniku hepatitídy: Konajme hneď
Prevent hepatitis: Act now
Heslo
Hepatitída: Zamyslime sa znova
Hepatitis: Think Again
Heslo
Toto je hepatitída. Vedz. Konfrontuj.
This is hepatitis. Know it. Confront it.
Heslo
Toto je hepatitída
This is hepatitis

This year’s slogan is : It’s closer than you think.

 

Hepatitis doesn’t just affect 1 in 12 people worldwide, it affects those close to them too.

 

Despite its staggering toll on health, hepatitis remains a group of diseases that are largely unknown, undiagnosed and untreated. About 1 million people die every year because of viral hepatitis infections. Types B and C are especially serious yet remain hidden. They lead to chronic infection in millions of people, and, together, are the most common cause of cirrhosis and cancer of the liver.

 

Viral hepatitis is an inflammation of the liver caused by one of five hepatitis viruses, referred to as types A, B, C, D and E. Types A and E are transmitted via water and B and C via blood or body fluids.

 

The hepatitis A virus is usually transmitted through person-to-person contact or ingestion of contaminated food or water. Hepatitis E is mainly transmitted through contaminated drinking water. Transmission of both viruses is closely associated with poor sanitation and a lack of personal hygiene habits, such as regular hand-washing.

 

Hepatitis B and C are contracted through the blood of an infected person. Hepatitis B can also be contracted through the semen or vaginal fluid of an infected person.

 

Of particular concern are hepatitis B and C, since a high proportion of people infected with these viruses do not exhibit symptoms at the early stage of the disease, and only become aware of their infection when they are chronically ill, sometimes decades after infection.

Heslo
Toto je hepatitída
This is hepatitis
Heslo
Toto je hepatitída
This is hepatitis

Svetový deň hepatitídy (28. júl) je novou iniciatívou Svetovej aliancie hepatitídy, ktorá reprezentuje viac než 200 organizácií pacientov zo všetkých kontinentov. Jej členom – prostredníctvom Európskej asociácie pacientov s chorobami pečene (ELPA) – je aj slovenská asociácia pacientov HepHelp Klub. Jedným z dôvodov spomínanej iniciatívy je skutočnosť, že informovanosť o probléme chronických hepatitíd B a C, napriek ich epidemiologickej a zdravotníckej závažnosti, je v porovnaní s pozornosťou venovanou vo svetovom meradle napríklad infekcii HIV/AIDS, tuberkulóze alebo malárií, neobyčajne nízka.

 

Svetová aliancia hepatitídy (angl. World Hepatitis Alliance – WHA), novozaložená medzinárodná mimovládna organizácia, pri príležitosti Svetového dňa hepatitídy, vyzvala 19. 5. 2008 vlády krajín na celom svete, aby zvýšili svoje úsilie zamerané na prevenciu, diagnostiku a liečbu osôb s chronickou infekciou vírusmi hepatitíd B a C.

 

Hoci počet osôb, chronicky infikovaných vo svete vírusmi hepatitíd B a C sa odhaduje na viac ako 500 miliónov osôb – to znamená každého dvanásteho dnes žijúceho obyvateľa Zeme – prejavuje sa nedostatok základných informácií i politickej vôle, ktoré by umožnili riešenie tohto závažného celosvetového zdravotníckeho problému.

 

Predstavitelia Svetovej aliancie hepatitídy zdôraznili, že počet ľudí chronicky infikovaných vírusmi hepatitídy B alebo C desaťnásobne prevyšuje počet osôb infikovaných vírusom HIV/AIDS. Z týchto ľudí ročne na chronickú hepatitídu a jej komplikácie zomiera 1,5 milióna. Najmenej každý tretí človek vo svete je počas svojho života exponovaný jednému alebo obom vírusom hepatitídy. Väčšina z 500 miliónov chronicky infikovaných osôb o svojej infekcii nevie.

 

Svetová asociácia hepatitídy sa zároveň obrátila na vlády krajín celého sveta s požiadavkou, aby sa pripojili k inicitíve „12 požiadaviek k roku 2012“, ktorá požaduje, aby sa jednotlivé vlády zaviazali k sérii 12 nevyhnutných racionálnych krokov a opatrení v oblasti verejnej zdravotnej politiky, ktoré by do roku 2012 podstatne prispeli k zlepšeniu súčasnej alarmujúcej situácie.

 

Národné referenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd v Bratislave, v spolupráci Výborom ENVI Európskeho parlamentu, Európskou komisiou a Európskou asociáciou pre štúdium pečene (EASL), ako aj so Slovenskou hepatologickou spoločnosťou, Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom vlády SR a ďalšími partnermi v rámci SR – a za účasti ďalších významných európskych a medzinárodných organizácií, akými sú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Európska asociácia pacientov s chorobami pečene (ELPA), Európske monitorovacie centrum pre drogy (EMCDDA) a iné, organizuje v nadväznosti na uvedené iniciatívy v Bratislave medzinárodnú konferenciu „Vírusové hepatitídy – zdravotnícka priorita EÚ“. Uskutoční sa v dňoch 4. a 5. septembra 2008. Jeho cieľom je prispieť k spoločnému hľadaniu východísk a konkrétnych riešení situácie chronických vírusových hepatitíd v celoeurópskom kontexte. Bude nielen príležitosťou na výmenu odborných informácií v medzinárodnom meradle, ale aj možnosťou zviditeľnenia systémového riešenia problematiky vírusových hepatitíd v Slovenskej republike.

 

Je potešiteľnou skutočnosťou, že v SR – ako v jednej z prvých krajín na svete – sa už v roku 1994 uznala existencia samostatného medicínskeho odboru hepatológia a následne sa podarilo vybudovať plne funkčnú sieť liečebno-preventívnej starostlivosti o pacientov s chronickými chorobami pečene. V súčasnosti, napriek niektorým nedostatkom a problémom, sa pacientom s chronickými vírusovými hepatitídami poskytuje v SR zdravotná starostlivosť na štandardnej európskej úrovni.