Pracujeme pre zdravie
25. apríl

Svetový deň malárie

World Malaria Day
vyhlasuje WHO

Svetový deň malárie sa slávil prvýkrát 25. apríla 2008 na základe rozhodnutia 60. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve, čím nahradili dovtedajší Africký deň boja proti malárii. Malária je známa aj pod názvom bahenná horúčka. Najviac prípadov malárie je v subsaharskej Afrike; choroba sa vyskytuje aj v Ázii, Latinskej Amerike, na Blízkom východe a do roku 2015 aj v niektorých častiach Európy. Malária patrí medzi najzávažnejšie infekčné ochorenia. Spôsobuje ju prvok Plasmodium z kmeňa Apicomplexa. Prenášačom na človeka je komár rodu Anopheles. Existuje niekoľko druhov Plasmodií s odlišným priebehom životného cyklu, čo sa prejavuje aj na chorobe. Priebeh malárie môže v niektorých prípadoch byť rýchly a dochádza k stavom ohrozenia života: zlyhávajú životne dôležité orgány, napríklad obličky či pečeň.

Prevencia pred ochorením spočíva v zabránení poštípania infikovaným komárom (mechanické, chemické, biologické prostriedky). Vo finálnel fáze skúšania je aj očkovacia látka, ktorá bude najúčinnejšou prevenciou. V liečbe sa používajú antimalariká, najmä Artemisin, na ktorý bol ale hlásený nárast rezistencie.

Heslo
Odstráňme medzery v prevencii malárie
Malaria prevention: Let´s close the gap

Pri príležitosti Svetového dňa malárie 2017 vydala WHO Svetovú správu o malárii

Heslo
Skoncujme s maláriou
End malaria for good

Z viac ako 90 000 prípadov na 0 prípadov za dve desaťročia:

Európsky región je bez malárie

 

Európsky región WHO (53 členských štátov vrátane Slovenska) je prvý na svete, ktorému sa podarilo dosiahnuť prerušenie prenosu malárie na svojom území. Počet domácich prípadov malárie klesol z 90 712 v roku 1995 na 0 prípadov v roku 2015. Pred Svetovým dňom malárie 2016 WHO oznámila, že Európsky región dosiahol svoj cieľ – do roku 2015 vykoreniť maláriu, čím prispel ku globálnemu cieľu “Skoncovať s maláriou nadobro”. Poďakovala aj kľúčovým partnerom, ktorí pomáhali financovať proces eliminácie malárie v európskych krajinách. Ide o významný medzník v histórii verejného zdravotníctva v Európe a na celom svete. Kým ale nebude malária odstránená na globálnej úrovni, môžu ľudia cestujúci do krajín a z krajín s endemickým výskytom malárie, importovať toto ochorenie do Európy, a tak Európa musí pokračovať v dobrej práci, aby sa zabránilo jej opätovnému návratu. Skúsenosť ukazuje, že malária sa môže rýchlo šíriť, a ak európske krajiny nebudú bdelé a vnímavé, jeden dovezený prípad môže viesť k opätovnému návratu malárie”.

 

Medzníkom v Európe bola Deklarácia Taškent 2005 “Presun od kontorly malárie k jej eliminácii”, ktorá bola schválená krajinami v regióne. Na jej základe vznikla nová regionálna stratégia 2006-2015, ktorá viedla maláriou postihnuté európske krajiny k zníženiu počtu domácich prípadov malárie na nulu. Tento úspech bol umožnený vďaka kombinácii silnej politickej angažovanosti, zvýšenej detekcie a dohľadu nad prípadmi malárie, s integrovanými stratégiami pre kontrolu komárov za účasti komunity, cezhraničnou spoluprácou a komunikáciou s ľuďmi v riziku.

 

Ak nemá krajina žiadny lokálne získaný prípad malárie po dobu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov, je spôsobilá na oficiálnu certifikáciu zo strany WHO o eliminovaní malárie.

 

21. a 22. júla 2016 WHO zvolá prvé stretnutie na vysokej úrovni o prevencii návratu malárie v Ašchabade, Turkmenistan. Európske krajiny s rizikom znovuobjavenia malárie sa stretnú, aby zabránili návratu malárie do európskeho regiónu prostredníctvom týchto opatrení:

  • trvalého politického odhodlania,
  • silnej ostražitosti a pohotovosti pri testovaní a liečbe všetkých prípadov malárie;
  • pochopenia toho, ako môže byť znovuzavedený prenos malárie a riziko, ktoré predstavuje;
  • pokračovaním v okamžitých opatreniach v prípade lokálneho prenosu malárie.

 

Globálny výskyt v roku 2015

 

Podľa najnovších odhadov WHO sa v roku 2015 vo svete objavilo 214 miliónov nových prípadov malárie. Väčšina prípadov malárie vznikla v Africkom regióne (88%), za ktorým nasleduje juhovýchodná Ázia (10%) a východné Stredomorie (2%).

 

V roku 2015 bol odhadovaný počet úmrtí na maláriu na celom svete asi 438 000 (niektoré odhady hovoria až o 635 000). Väčšina úmrtí bola v Africkom regióne (90%), za ktorým nasleduje juhovýchodná Ázia (7%) a východné Stredomorie (2%)

 

V rokoch 2000 až 2015 sa incidencia malárie (nové prípady malárie) znížila celosvetovo o 37% a v Afrike o 42%. Počas tohto istého obdobia klesla úmrtnosť na maláriu celosvetovo o 60% a v Africkom regióne o 66%.

 

Ostatné regióny dosiahli pôsobivé zníženie výskytu malárie. Od roku 2000 miera úmrtnosti na maláriu klesla v juhovýchodnej Ázii o 85%, v regióne Severnej a Južnej Ameriky o 72%, v západnom Tichomorí o 65% a vo východnom Stredomorí o 64%. V roku 2015 poprvýkrát hlásil Európsky región nulový výskyt domácich prípadov malárie.

 

Obzvlášť citlivé na ochorenie, infekciu a smrť v dôsledku malárie sú deti do päť rokov. Odhaduje sa, že v roku 2015 zomrelo na maláriu na celom svete 306 000 detí do päť rokov, vrátane 292 000 detí v Africkom regióne. V rokoch 2000 až 2015 klesla miera úmrtnosti u detí do päť rokov celosvetovo o 65% a v Afrike o 71%.

Téma
Investovať do budúcnosti a zvíťaziť nad maláriou
Invest in the future. Defeat malaria
Heslo
Dosiahli sme pokrok a významné zmeny
Achieving Progress and Impact
Heslo
Malária to má spočítané
Counting Malaria Out