Pracujeme pre zdravie
11. júl

Svetový deň populácie

World Population Day

Svetový deň populácie bol vyhlásený v roku 1989 Populačným fondom OSN ako spomienka na rok 1987, kedy počet obyvateľov na Zemi dosiahol 5 miliárd. Tento deň upozorňuje na rýchly rast populácie na svete.

 

Family Planning Summit, London

 

WHO o reprodukčnom zdraví

Heslo
Investing in teenage girls
Heslo
Univerzálny prístup k reprodukčnému zdravotníctvu
Universal Access to Reproductive Health Services
Heslo
Venujme pozornosť závažným globálnym problémom
Calling Attention to Urgent Global Issues