Pracujeme pre zdravie
posledná májová streda

Svetový deň sclerosis multiplex

World MS Day

Medzinárodná federácia sclerosis multiplex so sídlom v Londýne vyhlásila poslednú stredu v mesiaci máj za Svetový deň SM. Celosvetová iniciatíva má za cieľ zvýšiť povedomie o diagnóze G 35 – diagnóze, ktorá je najčastejšou neurologickou chorobou u ľudí po dovŕšení 20. a 30. roku života. Často postihuje ľudí na začiatku ich pracovného života, keď si začínajú budovať rodinu. SM postihuje dvakrát častejšie ženy ako mužov. Až 60% diagnostikovaných trpí dlhodobým postihnutím.

 

Slovenský Zväz Sclerosis Multiplex

 

Medzinárodná Federácia Sclerosis Multiplex

 

Sclerosis multiplex v Európe