Pracujeme pre zdravie
1. - 7. august

Svetový týždeň dojčenia

World Breastfeeding Week

Svetový týždeň dojčenia si každoročne pripomíname od 1.8 do 7.8 vo viac ako 120 krajín sveta. Vyhlasuje ho Svetové aliancia na podporu dojčenia (WABA).

 

worldbreastfeedingweek.org

http://www.who.int/life-course/news/events/world-breastfeeding-week-2016/en/