Pracujeme pre zdravie

Nová publikácia o slovenskom zdravotníctve

Zdravotníctvo v pohybe (Health in Transition, HiT) je edícia, ktorú vydáva European Observatory on Health Systems and Policies, partner Regionálneho úradu WHO pre Európu.

 

V decembri  2016 vyšla už tretia aktualizácia HiT – Slovakia, ktorá poskytuje detailný popis zdravotníckeho systému v krajine, prebiehajúce a plánované reformy, úspechy a úskalia politík a stratégií.

 

Autorský kolektív  pracoval v zložení: Martin Smatana, Peter Pažitný, Daniela Kandilaki, Michaela Laktišová, Darina Sedláková, Monika Palušková, Ewout van Ginneken, Anne Spranger.

 

Plné znenie publikácie je dostupné tu

 

Oficiálna prezentácia publikácie sa uskutoční na MZ SR 19. januára 2017 za účasti ministra zdravotníctva, autorského kolektívu a pozvaných hostí.

Viac informácií poskytne Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR a vedúci autorského kolektívu.