Pracujeme pre zdravie

Nový portál WHO: Správne a overené informácie o vakcínach

WHO spustila novú informačnú stránku o očkovaní. Cieľom je poskytnúť kvalifikované informácie o očkovacích látkách a očkovaní pre odbornú aj laickú verejnosť. V ostatnýh rokoch sa masívne rozširovali nepravdivé informácie o nepriaznivých účinkoch očkovania najmä na zdravie a vývoj detí.

 

Vaccine Safety Net poskytuje správne a overené informácie o očkovaní.