Pracujeme pre zdravie

Budúce podujatia

Predošlé podujatia

Akcia podporovaná WHO v SR

20. marec - 11. jún 2017

Vyzvi srdce k pohybu 2017

Akcia podporovaná WHO v SR

23. január - 1. február 2017

140. zasadnutie Výkonnej rady WHO

Akcia podporovaná WHO vo svete

Akcia podporovaná WHO v SR

Akcia podporovaná WHO v SR

Akcia podporovaná WHO vo svete

Akcia podporovaná WHO v SR