Pracujeme pre zdravie
1. apríl 2017

4. globálna správa o bezpečnosti na cestách

4. globálna správa o bezpečnosti na cestách

(4th Global Status Report on Road Safety)

 

Slovensko sa zapojilo do projektu WHO, ktorého cieľom je zmapovať bezpečnosť cestnej premávky v členských štátoch. Gestorom projektu je Ministerstvo zdravotníctva SR, koordinátorkou projektu MUDr. Zora Brucháčová, PhD., MPH. Projekt je realizovaný dotazníkovou formou, dotazník vyplnia vybraní odborníci. Po jeho spracovaní uverejníme výsledky na našej internetovej stránke.

 

Dotazník 

Inštrukcie na vyplnenie dotazníka

Platná slovenská legislatíva