Pracujeme pre zdravie
24. máj 2017

Farmakoekonomika na Slovensku XXXIII

Akcia podporovaná WHO v SR

Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku v spolupráci s partnermi Vás pozýva 24. mája 2017 na ďalšiu zo svojich odborných konferencií o liekovej politike a farmakoekonomike.

 

 

Program

 

Viac informácií poskytne Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

 

Výber prednášok

 

Hodnotenie personalizovanej medicíny a jeho potenciál pre rozhodovanie v liekovej a zdravotnej politike, Štefan Mesároš, Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku

 

Nadužívanie, naddiagnostikovanie a nadliečovanie z pohľadu klinickej praxe a ekonomiky,  Ján Bielik, Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

Behaviorálna ekonómia, Karolina Hoffmannová, Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku

 

Vyhodnocovanie plnenia predpokladov klinického efektu a ekonomických parametrov kategorizovaného lieku po jeho vstupe na trh (horizon scanning), Dominik Tomek, Slovenská spoločnosť pre farmakoekoonomiku

 

Plánovaný vplyv na rozpočet a následné reálne náklady, Martin Višňanský, Monika Pastorová, Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku

 

Dostupnosť inovatívnej liečby pre pacientov v podmienkach EU a Slovenska, Iveta Pálešová, Asociácia inovatívneho farmeceutického priemyslu

 

Lieková politika a perspektíva jej smerovania, Matej Petrovič, Peter Mrva, Sekcia farmácie, MZ SR

 

Hodnotenie zdravotníckych technológií a perspektíva jeho smerovania, Peter Mrva, Matej Petrovič, Sekcia farmácie, MZ SR

 

Klinické dopady a ekonomické predpoklady projektu „Bezpečné lieky“
zdravotnej poisťovne Dôvery, a.s. za obdobie rokov 2012-2016, Marián Faktor, Anna Lukáčová, zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.

 

Klinické a farmakoekonomické aspekty eradikácie hepatitídy C, Marek Rác, Fakultná nemocnica Nitra

 

 

Diabetológia na Slovensku z pohľadu zdravotnej poisťovne, Alexander Paluch, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti, Mária Pšenková, Pharm-In, Bratislava

 

Diabetológia z pohľadu pacienta, Peter Repko, Eva Niznerová, Ľubomír Barák, DIADOR, o.z

 

Vybrané výstupy z diabetológie na európskom ISPOR-e XIX. (Viedeň, 2016) a svetovom ISPOR-e XXI. (Washington, 2016), Eva Tainová, Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku

 

Kvalita života u pacientok s diabetes mellitus, Ján Bielik, Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne