Pracujeme pre zdravie

Generálni riaditelia WHO

MUDr. Margaret Chan bola do funkcie generálnej riaditeľky zvolená dňa 9. novembra 2006 na 5-ročné funkčné obdobie. Do úradu nastúpila dňa 4. januára 2007.

 

V máji 2012 na Svetovom zdravotníckom zhromaždení bola znovuzvolená na ďalšie 5-ročné funkčné obdobie.

 

Životopis

  • Dr Margaret CHAN pochádza z Čínskej ľudovej republiky. Lekársky diplom získala na Univerzite v Západnom Ontáriu v Kanade a diplom pre oblasť verejného zdravotníctva na Národnej Univerzite v Singapure
  • V roku 1978 nastúpila na ministerstvo zdravotníctva v Hongkongu., kde začala svoju kariéru v oblasti verejného zdravia
  • V roku 1994 bola vymenovaná za ministerku zdravotníctva Hongkongu. Počas svojho deväťročného pôsobenia v tejto funkcii zaviedla nové služby zamerané na prevenciu ochorenia a podporu zdravia. Okrem toho predstavila nové iniciatívy, ktorých cieľom bolo zlepšiť dohľad nad prenosnými ochoreniami, pozdvihnúť úroveň vzdelávania odborníkov v oblasti verejného zdravotníctva a vybudovať lepšiu spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni
  • Efektívne zvládala riešenie situácie pri prepuknutí prvých prípadov vtáčej chrípky (1997) a SARS (2003)
  • V roku 2003 nastúpila do funkcie riaditeľky Odboru ochrany zdravia ľudí vo WHO. V júni 2005 bola menovaná za riaditeľku Dohľadu nad prenosnými ochoreniami a za zástupkyňu generálneho riaditeľa WHO pre pandemickú chrípku

 

 

Generálni riaditelia Svetovej zdravotníckej organizácie od jej založenia v roku 1948

 

chisholm

George Brock Chrisholm
(18. 5. 1896 – 4. 2. 1971)
generálny riaditeľ WHO: 1948 – 1953

 

Pochádzal z Kanady. Po vyštudovaní medicíny na Univerzite v Toronte odišiel do Anglicka, kde sa špecializoval v odbore psychiatria. Druhú špecializáciu obhájil z mentálneho zdravia detí. V roku 1946 sa stal výkonným sekretárom dočasnej komisie WHO so sídlom v Ženeve a v roku 1948 jej prvým generálnym riaditeľom. Funkčné obdobie mu trvalo do r. 1953 a počas neho WHO úspešne zvládla boj s epidémiou cholery v Egypte alebo malárie v Grécku a Sardínii. Chrisholm je známy svojím výrokom: „Celý svet je chorý a choroby, ktorými trpí, sú zvrátenosť ľudstva a neschopnosť žiť v mieri so sebou samým. Mikróby už viac nie sú nepriateľom, veda je dostatočne pokročilá, aby sa s nimi dokázala obdivuhodne vyrovnať nebyť takých prekážok ako povera, ignorácia, náboženská intolerancia, utrpenie a chudoba“.

candau

Marcolino Gomes Candau
(30. 5. 1911 – 23. 1. 1983)
generálny riaditeľ WHO: 1953 – 1973

 

Začal pracovať pre WHO v r. 1950 ako riaditeľ divízie pre organizáciu zdravotníckych služieb. O rok bol menovaný za asistenta generálneho riaditeľa v oblasti poradných služieb. V r.1953 bol zvolený do funkcie generálneho riaditeľa. V tejto funkcii bol do r. 1973. Zodpovedný za rozvoj 825 projektov WHO je prvým v histórii, ktorému bol udelený titul „lekár pre celý svet“.

mahler

MUDr. Halfdan T. Mahler
generálny riaditeľ WHO: 1973 – 1988

 

Narodil sa 21. 4. 1923 v Dánsku. V r. 1951 začal pracovať pre WHO a takmer desať rokov strávil v Indii ako hlavný odborník WHO zaoberajúci sa Národným programom pre tuberkulózu. V rokoch 1962 – 1969 bol riaditeľom oddelenia pre tuberkulózu na sekretariáte WHO v Ženeve. V roku 1969 sa stal riaditeľom projektu systémovej analýzy, o rok neskôr aj asistentom generálneho riaditeľa WHO. Tretím generálnym riaditeľom v poradí sa stal v r. 1973 a do tejto funkcie bol dvakrát opätovne zvolený. Práve počas jeho funkčného obdobia sa konalo tretie svetové zhromaždenie WHO, na ktorom bola prijatá Globálna stratégia pre Zdravie pre všetkých do roku 2000.

nakajima

Hiroshi Nakajima
generálny riaditeľ WHO: 1988 – 1998

 

Narodil sa 16. 5. 1928 na ostrove Šiba v Japonsku. Štúdium medicíny absolvoval na Univerzite v Tokiu. Do služieb WHO vstúpil v r. 1974 ako odborník pre hodnotenie a monitorovanie liekov. V r. 1976 sa stal vedúcim oddelenia pre stratégiu a manažment liečiv. V r. 1978 bol Regionálnym výborom pre Západný Pacifik nominovaný a zvolený za regionálneho riaditeľa. V tejto funkcii zotrval ďalšie dve nasledujúce obdobia do r. 1988, kedy sa stal generálnym riaditeľom WHO až do r. 1998.

brundtland

MUDr. Gro Harlem Brundtlandová
generálna riaditeľka WHO: 1998 – 2003

 

Strávila desať rokov ako lekárka a špecialistka v nórskom verejnom zdravotníctve. Okrem lásky k medicíne zdedila po svojom otcovi aj ďalšiu vášeň – politický aktivizmus. Už ako 7-ročná sa stala členkou detskej sekcie Nórskeho pracovného hnutia, kde zostala dlhé roky a trikrát priviedla Pracovnú stranu k víťazstvu vo voľbách. Po ukončení medicíny získala štipendium na Harvardskej škole verejného zdravotníctva. V r. 1981 sa stala premiérkou Nórskej vlády a bola ňou až do r. 1996. V r. 1983 bola predsedníčkou Svetovej komisie pre životné prostredie a rozvoj. Výkonná rada WHO ju nominovala na post generálnej riaditeľky v januári 1998, bola zvolená 13. mája 1998 a funkcie sa oficiálne ujala 21. júla ten istý rok. Vo svojom prvom oficiálnom príhovore povedala: „Čo je našou kľúčovým poslaním? Úlohu WHO vidím v morálnom hlase a technickom vedení zlepšovania zdravia ľudí na celom svete. Pripravenom a schopnom poradiť v kľúčových problémoch, ktoré sú schopné rozpútať rozvoj a zmierňovanie utrpenia. Náš hlavný cieľ vidím v boji proti chorobe podporou zdravotníckych systémov vo všetkých krajinách“.

jong

MUDr. LEE Jong-Wook
(12. 4. 1945 – 22. 5. 2006)
generálny riaditeľ WHO: 2003 – 2006, jeho funkčné obdobie bolo ukončené predčasne náhlou smrťou

 

pracoval pre WHO viac ako 20 rokov a to na rôznych technických, manažérskych, či strategických pozíciách. V rokoch 1990 – 1994 bol na čele iniciatívy pre eradikáciu poliomyelitídy v západnom Pacifiku. V r. 1994 začal pracovať na sekretariáte WHO v Ženeve ako riaditeľ pre WHO globálny program pre imunizáciu a ako výkonný sekretár Iniciatívy pre detskú vakcináciu. V r. 2000 bol zvolený za riaditeľa oddelenia WHO – Stop tuberkulóze. Počas tohto obdobia čerpal z predošlých skúseností riaditeľa Globálneho vakcinačného a imunizačného programu. V r. 2003 bol nominovaný Výkonnou radou WHO na post generálneho riaditeľa a 21. mája bol do tejto funkcie aj zvolený zástupcami členských štátov. Dr. LEE. Ako generálny riaditeľ WHO dosiahol významné úspechy v oblasti verejného zdravotníctva, ako prijatie revidovaných medzinárodných zdravotníckych predpisov, či boj proti HIV/AIDS a vtáčej chrípke.