Pracujeme pre zdravie

Spolupráca WHO a Slovenskej republiky

História: Československo patrilo medzi zakladajúcich členov SZO (1948). Po rozpade ČSFR sa Slovenská republika stala novým členom WHO sukcesiou 3. februára 1993. Od roku 1994 sa na Slovensku začal realizovať program EUROHEALTH program spolupráce WHO/EURO s transformujúcimi sa krajinami, ktorého cieľom bolo podporiť rozvoj efektívnych služieb verejného zdravotníctva a aktívne sa zúčastňovať diania v medzinárodnom a globálnom zdravotníctve . Za týmto účelom bola zriadená aj Kancelária WHO v Slovenskej republike (WHO Country Office in the Slovak Republic).

 

Spolupráca medzi WHO a SR prebieha na báze dvojročných dohôd o spolupráci

 

Dvojročná dohoda o spolupráci medzi MZ SR a Regionálnym úradom WHO pre Európu (Biennial Collaborative Agreement):

 

2016/2017

slovenské znenie

anglické znenie

 

2014 / 2015

slovenské znenie

anglické znenie

 

2012 / 2013

slovenské znenie

anglické znenie

 

2010 / 2011

slovenské znenie

anglické znenie

 

2008 / 2009

slovenské znenie

anglické znenie

 

Koordinátori Dvojročnej dohody o spolupráci (Coordinators of the Biennial Collaborative Agreement):

 

2014 / 2015

anglické znenie

 

2012 / 2013

slovenské znenie

anglické znenie

 

2010 / 2011

slovenské znenie

anglické znenie

 

2008 / 2009

slovenské znenie

anglické znenie