Pracujeme pre zdravie

Základné funkcie WHO

  • Vypracovanie konzistentnej politiky a konzultačnej činnosti založenej na dôkazoch na základe požiadaviek a potrieb členských krajín
  • Poskytovanie poradenstva a informácií na základe zisťovanie, overovania, porovnávania, stimulovanie výskumu a rozvoja
  • Odborná pomoc pri vypracovaní národných stratégií a politík, pri budovaní zdravotníckych systémov, ktoré sú efektívne na trvalo udržateľné
  • Vytváranie národných a globálnych partnerstiev
  • Vypracovanie, hodnotenie, monitorovanie, správna implementácia a dodržiavanie domácich a medzinárodných noriem
  • Stimulovanie rozvoja a testovanie nových technológií, nástrojov a návodov pre kontrolu chorôb, redukciu rizík, riadenie zdravotníckej starostlivosti, poskytovanie služieb