Pracujeme pre zdravie

Základné orgány

WHO vykonáva funkcie prostredníctvom troch základných orgánov:

 

svetove-zdravotnicke-zhromazdenie

Svetové zdravotnícke zhromaždenie
World Health Assembly (WHA)
 

Zasadá každoročne v máji, zvyčajne v Ženeve zúčastňujú sa na ňom delegácie zo všetkých členských štátov WHO.

riadiaca-rada

Riadiaca rada WHO
Executive Board (EB)
 
Riadiaca rada pozostáva z 34 odborníkov z oblasti zdravotníctva, vybraných zo všetkých členských štátov WHO.
 
Zasadá 2 krát do roka: prvé (hlavné) zasadnutie sa pravidelne koná v januári, druhé (kratšie) zasadnutie sa koná v máji po Svetovom zdravotníckom zhromaždení.

sekretariat

Sekretariát WHO
Governance
 
Má približne 8000 zamestnancov pracujúcich v Ústredí Svetovej zdravotníckej organizácie v Ženeve a v šiestich regionálnych úradoch WHO po celom svete.
 
Sekretariát je riadený generálnym riaditeľom WHO, ktorý je do uvedenej funkcie zvolený Svetovým zdravotníckym zhromaždením na základe nominácie Riadiacej rady.