Testosteron je klucovy muzsky sexualny hormon

8 najlepších stimulátorov na zvýšenie hladiny testosterónu

Testosterón je kľúčový mužský sexuálny hormón, ale dôležitú funkciu zohráva i u žien. Hrá kľúčovú rolu pri raste svalov, úbytku tuku a celkovom optimálnom zdraví Avšak v súčasnosti sú hladiny testosterónu u mužov v priemere na historicky najnižšej úrovni, čo je čiastočne spôsobené nezdravým štýlom modernej doby. Stimulátory testosterónu sú prírodné doplnky, ktoré môžu zvýšiť hladiny testosterónu. Fungujú tak, že priamo zvyšujú hladinu testosterónu alebo príbuzných hormónov, ale niektoré fungujú tak, že zabraňujú tomu, aby sa testosterón premenil na estrogén. Mnoho týchto stimulátorov bolo klinicky testovaných v štúdiách na ľuďoch.

Nižšie uvádzame osem najlepších stimulátorov na zvýšenie hladiny testosterónu:

D-asparágová kyselina

D-asparágová kyselinaje prírodná aminokyselina, ktorá môže zvýšiť nízke hladiny testosterónu. Výskum naznačuje, že primárne funguje tak, že zvyšuje folikuly stimulujúceho hormónu a luteinizačného hormónu.  Je to dôležité, pretože luteinizačný hormón spôsobuje, že Leydigove bunky v semenníkoch produkujú viac testosterónu.

Počiatočný výskum na zvieratách a ľuďoch ukázal, že už za tak krátky čas, ako je 12 dní, D-asparágová kyselina pravdepodobne zvyšuje luteinizačný hormón, ako aj produkciu a prenos testosterónu v tele.

Môže tiež zlepšiť kvalitu a produkciu spermií. Jedna 90-dňová štúdia podávala D-asparágovú kyselinu mužom so zníženou produkciou spermií. Na jej konci sa v priemere množstvo spermií zdvojnásobilo z 8,2 milióna spermií na ml ejakulátu na 16,5 milióna spermií/ml.

V inej štúdií boli skúmaní atletickí muži so zdravou hladinou testosterónu, ktorí podstúpili 28 dňový posilňovací program. Polovici z nich boli podávané 3 gramy D-asparágovej kyseliny denne.

U oboch skupín sa výrazne zvýšila sila a objem svalstva. Avšak v skupine, ktorá užívala D-asparágovú kyselinu, nebolo zaznamenané zvýšenie hladiny testosterónu.

Súhrnne tieto zistenia naznačujú, že užívanie D-asparágovej kyseliny môže byť prospešné u mužov s nízkou hladinou testosterónu alebo u tých, ktorí trpia poruchou sexuálnej funkcie, ale nedeje sa to nevyhnutne u jedincov s normálnymi hladinami testosterónu.

Zhrnutie: D-asparágová kyselina môže fungovať stimulovaním niektorých kľúčových hormónov produkujúcich testosterón. U pacientov s nedostatkom testosterónu sa ukázali účinné dávky 2-3 gramy.

Vitamín D

Vitamín D je vitamín rozpustný v tukoch, ktorý sa vytvára v pokožke, ak je vystavená slnečnému žiareniu. Jeho aktívna forma funguje v tele ako steroidný hormón. V súčasnosti je veľká časť populácie vystavená len malému množstvu slnečného žiarenia, a preto má mnoho ľudí nedostatok vitamínu D. Zvýšenie hladiny vitamínu D môže viesť k zvýšeniu hladiny testosterónu a zlepšiť iné súvisiace zdravotné hľadiská, ako je napríklad kvalita spermií.

Jedna štúdia našla úzku súvislosť medzi nedostatkom vitamínu D a nízkym obsahom testosterónu. Keď jej účastníci strávili viac času na a ich hladina vitamínu D sa zvýšila, podobne sa zvýšila aj hladina ich testosterónu.

V inej štúdii trvajúcej rok bolo 65 mužov rozdelených do dvoch skupín. Prvá skupina užívala 3,300 IU (medzinárodnej jednotky) vitamínu D denne. V tejto skupine sa hodnoty vitamínu D zdvojnásobili a hodnoty ich testosterónu sa zvýšili o 20% z 10.7 nmol/l na 13.4 nmol/l.

Ak chcete získať viac vitamínu D, vystavte sa častejšie slnečnému žiareniu. Rovnako ale môžete užívať doplnok vitamínu D v objeme 3,000 IU denne alebo jesť viac potravín bohatých na vitamín D.

Zhrnutie: Vitamín D je dôležitý vitamín, ktorý môže zvýšiť hladiny testosterónu v tele, predovšetkým ak trpíte nedostatkom tohto vitamínu.

Tribulus Terrestris

Tribulus (Tribulus terrestris) je bylinkou, ktorá sa už po stáročia používa v bylinnej medicíne. Väčšina výskumu testujúca Tribulus bola vykonaná na zvieratách a preukázala jeho priaznivé účinky na sexuálnu túžbu a zvýšenie hladiny testosterónu. Istá 90-dňová štúdia skúmajúca mužov s erektilnou dysfunkciou zistila, že užívanie tribulusu zlepšuje sexuálne zdravie (podľa tvrdení účastníkov) a zvýšila hladiny testosterónu o 16%.

Súčasný výskum však nepreukázal žiadny prínos pri užívaní tribulusu u mladých elitných športovcov, ani u zdravých jedincov s normálnymi hladinami testosterónu. Rovnako ako u väčšiny stimulátorov testosterónu sa aj u tribulusu zdá, že pomáha len pacientom s nízkymi hladinami testosterónu alebo s poruchou sexuálnej funkcie, ale nezvyšuje hladiny testosterónu u jedincov s normálnou alebo zdravou hladinou. Viac o ňom sa dozviete TU.

 Zhrnutie: Tribulus môže pomôcť zvýšiť sexuálnu túžbu a zlepšiť kvalitu spermií, ako aj zvýšiť hladiny testosterónu u mužov so sexuálnou poruchou.

Senovka grécka

Senovka grécka je ďalšou populárnou bylinkou v súvislosti so stimulovaním testosterónu Niektoré výskumy naznačujú, že môže fungovať znížením enzýmov, ktoré konvertujú testosterón na estrogén. Jedna z najkomplexnejších štúdií skúmala dve skupiny po 15 mužov – vysokoškolákov po dobu 8 týždňov. Všetkých 30 účastníkov absolvovalo posilňovacie tréningy 4x týždenne, ale len prvej skupine bolo podávaných 500 mg senovky denne.

V skupine, ktorá užívala senovku, sa zvýšil tak voľná, ako aj celková hladina testosterónu, zatiaľ čo v skupine, ktorá sa venovala len cvičeniu, došlo k poklesu. U tých, ktorí užívali senovku, tiež zaznamenali zvýšenie sily a stratu tuku.

V ďalšej štúdií sa skúmalo, ako senovka ovplyvňuje sexuálnu funkciu a kvalitu života. Vo výskume sa podávalo 60 zdravým mužom vo veku od 25 až 52 rokov dávka 600 mg senovky alebo len placebo, a to po obdobie šiestich týždňov.

Účastníci štúdie hlásili po užívaní doplnkov senovky zvýšenie sily. Výskum tiež preukázal:

Zvýšené libido: 81% účastníkov skupiny

Zlepšenú sexuálnu výkonnosť: 66% účastníkov skupiny

Vyššie úrovne energie: 81% účastníkov skupiny

Väčší pocit pohodlia: 55% účastníkov skupiny

Zhrnutie: 500 mg senovky gréckej denne sa zdá byť účinnou dávkou na zvýšenie hladiny testosterónu zlepšenie sexuálneho zdravia tak u zdravých mužov, ako aj u tých so sexuálnou poruchou.

Ďumbier

Ďumbier je bežne používaným domácim korením, ktorý už po stáročia zohráva rolu v alternatívnej medicíne. Prináša mnoho zdravotných prínosov, pričom výskum silne dokazuje, že môže znížiť zápas a možno aj zvyšovať hladiny testosterónu.

Niekoľko štúdií vykonaných na potkanoch zistilo, že ďumbier má pozitívne účinky na hladiny testosterónu a zlepšuje sexuálnu funkciu. V jednej 30-dňovej štúdii sa preukázalo, že ďumbier zvyšuje luteinizačný testosterón u diabetických potkanov.

V inej štúdií sa u potkanov hladiny testosterónu dokonca takmer zdvojnásobili. Tretia štúdia preukázala výraznejšie zvýšenie testosterónu, keď bola zdvojnásobená dávka ďumbieru podávaná potkanom.

V jednej z mála štúdií vykonaných na mužoch sa 75 mužom podával denne ďumbierový doplnok. Po troch mesiacoch zaznamenali zvýšenie hladiny testosterónu o 17% a hladiny luteinizačného testosterónu sa takmer zdvojnásobil.

Pri meraní zdravia spermií výskum odhalil niekoľko zlepšení, vrátane 16%-ného zvýšenia množstva spermií.

Hoci výskum vplyvu ďumbieru na testosterón je stále len v začiatkoch, užívanie ďumbieru je veľmi bezpečné a prináša celý rad zdravotných prínosov.

Zhrnutie: Ďumbier môže zvýšiť hladiny testosterónu a množstvo spermií u neplodných mužov. Jeho účinky však musia byť ešte viac preskúmané.

DHEA

Dehydroepiandrosterón (DHEA) je v tele prirodzene sa vyskytujúci hormón. Zohráva rolu pri stimulovaní testosterónu a kontrole hladín estrogénu. Na základe svojich biologických účinkov sa DHEA stal extrémne populárnym spôsobom na zvýšenie hladín testosterónu. Zo všetkých doplnkov na zvýšenie testosterónu má DHEA za sebou najlepší a najrozsiahlejší výskum.

Niekoľko štúdií zistilo, že 50-100 mg DHEA užívaných denne môže zvýšiť hladinu testosterónu až o 20% v porovnaní s placebom. Avšak podobne ako u iných doplnkov, i tu sú výsledky štúdií zmiešané. Niekoľko ďalších výskumov použilo podobné dávkovanie, avšak neukázali sa tu žiadne účinky.

Z tohto dôvodu sú účinky DHEA na hladiny testosterónu nie sú jasné. V každom prípade je užívanie DHEA zakázané u profesionálnych športov, a preto nie je vhodné pre súťažných športovcov. Rovnako ako u iných doplnkov, i DHEA môže prospievať skôr mužom s nízkymi hladinami testosterónu.

Zhrnutie: Hoci je DHEA jedným z najpopulárnejších testosterónových stimulantov, výskum je stále zmiešaný. Dávka okolo 100 mg denne sa zdá byť bezpečná.

Zinok

Zinok je známe afrodiziakum a základný minerál, ktorý sa podieľa na viac ako 100 procesoch v tele. Rovnako ako u vitamínu D sa hladiny zinku v tele úzko spájajú s hladinami testosterónu.

Jedna štúdia skúmala toto prepojenie a zistila, že obmedzenie stravy obsahujúcej zinok znižuje hladiny testosterónu u zdravých mužov. Podľa očakávaní doplnky zinku zvyšovali hladiny testosterónu u mužov s nízkou hladinou zinku.

Ďalšia štúdia merala účinky zinku na neplodných mužov buď s nízkou alebo normálnou hladinou testosterónu.

Výskum preukázal výrazný prínos u tých, ktorí mali nízke hladiny testosterónu, vrátane zvýšenia testosterónu a množstva spermií. Avšak nepreukázal žiadny prínos u mužov s normálnymi hladinami.

U elitných zápasníkov sa ukázalo, že užívanie zinku denne pomáha spomaliť úbytok testosterónu po 4-týždennom vysoko intenzívnom tréningu.

Vo svetle týchto štúdií možno konštatovať, že zinok môže pomôcť stimulovať hladiny testosterónu, ak máte nízky testosterón alebo nedostatok zinku. Užívanie zinku takisto zdá sa pomáha pri zotavení sa z cvičenia s vysokou intenzitou. Zinok nájdete vo viacerých vo viacerých doplnkoch, napr. aj v tomto.

Zhrnutie: Užívanie zinku môže byť účinné u tých, ktorí majú nedostatok zinku alebo nízke hladiny testosterónu, alebo u tých, ktorí absolvujú  záťažový tréning.

Ashwagandha

Ashwagandha je tiež známa ako Withaniasomniferaa je to ďalšia bylinka používaná už v starovekej indickej medicíne. Ashwagandha sa užíva predovšetkým ako adaptogén, ktorý pomáha vášmu telu zvládnuť stres a úzkosť. Istá štúdia skúmala jej prínosy pre kvalitu spermií u neplodných mužov, ktorí užívali 5 gramov tejto bylinky denne po dobu troch mesiacov. U mužov v tejto štúdií sa ukázal 10-22% nárast hladín testosterónu. Navyše až 14% partneriek účastníkov otehotnelo.

Ďalšia štúdia naznačuje, že ashwagandha zvyšuje výkon, silu a spôsobuje stratu tukov, pričom výrazne zvyšuje hladiny testosterónu. Aktuálne sa ukazuje, že ashwagandha by mohla zvyšovať hladinu testosterónu u jedincov vystavených stresu, pravdepodobne znižovaním stresového hormónu kortizolu.

Zhrnutie: Nový výskum ukázal, že ashwagandhaby mohla zvýšiť hladiny testosterónu, zatiaľ čo zlepšuje sexuálne funkcie a stavbu tela.

Zdravé hladiny testosterónu sú kľúčové

Testosterón je absolútne kľúčový pre mnohé aspekty zdravia a stavbu tela. Zaujímavé je, že v súčasnosti sú k dispozícii už stovky testosterónových stimulantov. Avšak len pár z nich bolo klinicky preskúmaných. Väčšina z týchto doplnkov bude pravdepodobne účinná len u jedincov, ktorí majú problém s plodnosťou alebo nízke hladiny testosterónu. Zdá sa, že niektoré z nich sú prínosné u súťažných športovcov alebo jedincov na diéte, u ktorých sa často objavuje pokles hladín testosterónu. Mnoho z nich môže byť účinných aj u zdravých a aktívnych jedincov (napríklad u vzpieračov), ale nebolo to ešte preukázané na relevantných štúdiách.


Tags: