Frigidita

Frigidita: Čo to je, aké sú jej príznaky a ako sa dá liečiť?

Frigidita je pojem, ktorý sa vyskytuje prevažne u žien. Je to síce niečo podobné, ako strata libida u mužov, no príčiny a sexuálne problémy u žien sú trošku iné. Čo vlastne frigidita je, ako sa prejavuje, ako sa dá liečiť a ako sa jej prevenciou vyhnúť? Povieme si v nasledujúcich riadkoch.

Čo je frigidnosť alebo frigidita

Frigidita u žien je porucha ich sexuality, ktorá sa prejavuje tak, že žena netúži po sexuálnej aktivite. Žena, ktorá frigiditou trpí, má nízke alebo dokonca žiadne libido, žiadne vzrušenie a žiadny záujem o sex a ani o orgazmus. Aby sme vás nevystrašili hneď v úvode – nie každá žena, ktorá nemá záujem o sex, musí byť automaticky frigidná. Nechuť na sex môže vyplývať z viacerých príčin a faktorov.

Poruchu ženského vzrušenia a nezáujem o sex môžu ženy pripisovať starnutiu alebo chorobe. Frigidné ženy sa však prejavujú nízkou sexuálnou túžbou, nemajú sexuálne fantázie a vôbec (alebo len minimálne) sa zaoberá sexuálnymi aktivitami. Môžeme povedať, že frigidná žena má až averziu či apatiu voči sexu.

Ochladnutie ženy k prirodzenému pohlavnému pudu je neprirodzené. Pokiaľ takáto nechuť k sexu alebo absencia potreby trvá už dlhšiu dobu, je nevyhnutné, aby žena o tomto probléme hovorila s lekárom, inak môže frigidita negatívne ovplyvniť kvalitu jej života.

Príznaky a problémy súvisiace s frigiditou

  • frigidita je pohlavná chladnosť, prejavuje sa zníženým záujmom o sex. V prípade, ak k styku dôjde, môže u ženy absentovať vzrušenie a tiež aj orgazmus.
  • Problém sa prejavuje nielen v praxi, ale aj stratou motivácie (psychický problém).
  • U žien môže byť táto porucha spojená aj s inými sexuálnymi problémami, viď nižšie:

Sexuálne problémy spojené s frigiditou:

Anorgazmia – neschopnosť mať orgazmus počas sexu

Sexuálna averzia – averzia voči styku, ale aj voči masturbácii

Dyspareunia – Ak aj príde k styku, žena počas neho pociťuje bolesti

Vaginizmus – Pri styku príde k automatickému a reflexnému stiahnutiu svalov pošvy a pohlavný styk je nemožný, nakoľko sa penis do pošvy nemôže dostať.

Vyššie spomenuté problémy sú síce spájané s frigiditou, no u každej ženy to nemusí byť samozrejmosť. Niekedy sa frigidita môže vyskytovať aj samostatne, treba preto sledovať symptómy, ktoré vám ju môžu pomôcť rozlíšiť.

Príznaky frigidity

  • nízky záujem o sex, absencia sexuálnych fantázií a myšlienok
  • žena sa nesnaží o začiatok pohlavného styku, chýba jej pocit rozkoše počas predohry alebo počas sexu
  • žena má nízke alebo žiadne sexuálne vzrušenie počas styku, žiadnu slasť pri sexe, žiadne príjemné pocity, ktoré normálne vyvoláva stimulácia genitálií či erotogénnych zón
  • v najhorších prípadoch je žena úplne citovo chladná aj pri iných nežnostiach, intímnostiach
  • ak žena nepociťuje chuť na sex minimálne 6 mesiacov a viac, môžeme hovoriť o frigidite
  • Ďalšia vec je to, či ide o primárny stav (že žena nikdy nepocítila sexuálnu túžbu) alebo o sekundárny stav (žena najprv chuť na sex pociťovala, no z nejakých príčin bola táto chuť potlačená)
  • Ďalšia vec je vzťahová otázka, kedy žena pociťuje túžbu po iných mužoch ale nepociťuje ju pri svojom partnerovi.

Najčastejšie príčiny frigidnosti

Za frigiditou u žien môže stáť veľa dôvodov a príčin. Pričom mnohokrát to môžu byť aj také, ktoré sa samotnej ženy ani nemusia týkať (nezáujem partnera o ženu a pod.). Za problémami s nízkym alebo žiadnym sexuálnym apetítom teda môžu stáť aj psychické faktory a problémy (nervozita, depresia, strach, úzkosť, nespokojnosť s vzhľadom, nízke sebavedomie). V niektorých prípadoch sú tieto faktory ovplyvnené aj prostredím či výchovou v mladosti alebo situáciou, kedy žena zažila traumu (znásilnenie, zneužitie a pod.).

Ďalším faktorom sú choroby ako vysoký krvný tlak, cukrovka, Parkinson alebo metabolické ochorenia, ale tiež aj zápaly a infekcie v močovej sústave či odstránenie vaječníkov. Vo vyššom veku ženy k frigidite môže prispievať menopauza či poruchy činnosti štítnej žľazy. Frigiditu môžu navodzovať aj vedľajšie účinky niektorých liekov na predpis (lieky na liečbu depresií, lieky na srdce, epilepsiu, alergiu či iné hormonálne preparáty). Negatívny vplyv môže mať aj dlhodobé užívanie antikoncepcie.

Alkohol a fajčenie ešte nikomu nepomohli a rovnako tak je to aj pri frigidite. Nadmerná konzumácia alkoholu a cigariet spôsobuje problémy ako pri strate libida mužom, tak aj u žien. Rovnako tak na obe pohlavia pôsobia i nezhody v partnerskom živote. Nedostatočná komunikácia, stres, nepochopenie, nezáujem či strata náklonnosti od muža – to všetko spôsobuje u žien ich nízky sexuálny apetít.

Liečba frigidity

Na základe vonkajších príznakov sa dá frigidita celkom ľahko zistiť, no oveľa dôležitejšie je to, čo za frigiditou stojí a čo ju ovplyvňuje. Pokiaľ žena chce riešiť svoj problém, odporúča sa navštíviť odborného lekára, ktorý vykoná diagnostiku. Ako také vyšetrenie prebieha?

Na začiatku lekár vykoná anamnézu – prostredníctvom rozhovoru sa bude snažiť zistiť príčiny straty záujmu o sex, faktory na to vplývajúce i to, aký priebeh má frigidnosť u ženy. Po rozhovore lekár vykoná ošetrenia, spočívajúce v zistení stavu štítnej žľazy a iných orgánov. Počas tohto môže vykonať aj rozbor krvi, ktorým zistí stav červených krviniek aj hladinu hormónov a rozbor moču, vďaka ktorému potvrdí alebo vylúči zápaly a infekcie močovej sústavy. Ak sa zápal alebo infekcia potvrdí, nasadia sa antibiotiká na liečbu.

Všetky tieto vyšetrenia poslúžia lekárovi k tomu, aby zistil, či je ženský problém s frigiditou dočasný alebo trvalý, či je frigidita celková alebo selektívna (či platí len u niektorých partnerov). Rovnako tak vie lekár zistiť aj to, či je frigidita u ženy už od narodenia alebo ju nadobudla počas života.

Ak užívate napríklad antidepresíva, lekár vám môže navrhnúť zmenu dávkovania alebo inú alternatívu s menším množstvom vedľajších účinkov. Rozhodne však antidepresíva neprestaňte sama užívať, bez súhlasu lekára. Ak je základom frigidity emocionálna príčina, môže lekár navrhnúť partnerskú poradňu alebo služby sexuológa.

Ak žena prežíva menopauzu, môže lekár navrhnúť liečbu estrogénom. Funguje to tak, že malé dávky estrogénu sú podávané prostredníctvom vaginálneho krému či prostredníctvom náplasti na kožu a pomôžu zvýšiť prietok krvi do pošvy.

Výživové doplnky na zvýšenie sexuálnej túžby u žien

Ak ste si vedomá toho, že váš problém nie je až taký závažný a nechcete ho hneď riešiť s lekárom, môžete svoj sexuálny apetít podporiť i voľne dostupnými tabletkami – výživovými doplnkami na zvýšenie sexuálneho apetítu a podporu libida u žien. Vďaka svojmu prírodnému zloženiu sú bezpečné, môžete ich zohnať bez lekárskeho predpisu. Výhodou je i to, že ich môžete užívať aj dlhodobo.

Koho sa frigidita týka?

Averzia voči sexu alebo vzrušeniu môže postihnúť v podstate akúkoľvek ženu, no je fakt, že staršie ženy sú ohrozené viac. U mužov spôsobuje „frigiditu“ erektilná dysfunkcia – neschopnosť dosiahnuť uspokojivý pohlavný styk kvôli slabej alebo žiadnej erekcii, ale aj oneskorená ejakulácia (neschopnosť dosiahnuť vyvrcholenie počas styku).

Vráťme sa však naspäť k ženám. Väčšina z nich si ani neuvedomuje, že príznaky tejto poruchy u seba len prehliadajú a berú ich ako vedľajší efekt hektického života či starnutia. Preto je dôležité uvedomiť si, že tento stav nie je „konečná“ pre váš intímny život. Okrem liečebných postupov, ktoré sme si vyššie opísali, existuje aj včasná prevencia proti frigidnosti.

Skúste sa viac zamerať na svoj životný štýl, zmeniť ho k lepšiemu a uvidíte, že to môže potlačiť nechuť k sexu. Nezabudnite pravidelne cvičiť a hýbať sa, obmedziť stres na minimum a nájsť si dostatok času na intímny život. Za vyskúšanie rozhodne stojí aj experimentovanie, záleží len na vašej fantázii a komforte. Nezabudnite sa vyhýbať drogám, alkoholu a cigaretám, ktoré negatívne ovplyvňujú chuť na sex.

 


Categories:

Tags: